FORNYELSE AF KØREKORT


Pris for fornyelse kr. 400,00 kontant. Klinikken har ikke Dankort terminal. Husk et billede.

Hvor længe er kørekort gyldigt? nye regler 2013

 • 1 juli  trådte der nye regler for kørekort i kraft: Alle kørekort, der udstedes fra 1 juli , vil få en gyldighedsperiode på 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred. Der er tale om en såkaldt administrativ fornyelse; dvs. kørekortet afleveres sammen med et nyt foto og en ansøgningsblanket. Der er stadig ingen krav lægeundersøgelse, før du fylder 75 år. 
                                   
 • Kørekort, der er udstedt før den dato, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til en ny EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

 

Gyldighedstid
Kørekort, som udstedes fra 1 juli 2017, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab.

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj).


Gyldighedstid for personer 75 år
Der er kommet nye regler for kørekortfornyelse. Køre kortets gyldighed forlænges indtil du fylder 75 år uden at skulle indlevere lægeattest. Dvs. der er tale om en administrativ fornyelse, hvor kørekortet afleveres sammen med ansøgningsblanket og et foto.

NB! hvis du har stort kørekort - dvs. til lille lastbil (C1), lastbil (C), lille bus (D1) eller bus (D) er der INGEN administrativ fornyelse. Sammen med ansøgningsblanket og foto skal der indleveres en lægeattest.

 

Man skal forny kørekort med lægeattest:
Hvis man lider af en kronisk sygdom

Ellers sker fornyelse 15 år af gangen via Borgerservice

Kørekort kan i særlige tilfælde - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde – udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

 

Trafikfarlig medicin 

Du skal være opmærksom på skærpede regler i forbindelse med forbrug af trafikfarlig medicin. Her gælder for beroligende medicin og sove medicin:

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler.
Indikation, halveringstider og maximale døgndoser ved kørekort på den registrerede indikation (første kolonne) 

Søvnbesvær Halveringstid (timer) Max døgndosis (mg) for anbefaling af kørekort (alle kat.)
Flunitrazepam 24 timer Kørekort kan ikke anbefales
Lormetazepam*  10 timer  1 mg
Nitrazepam 24 timer  Kørekort kan ikke anbefales
Triazolam 3 timer 0,125 mg 
Zaleplon* 1-2 timer  10 mg 
Zolpidem* 2 timer  10 mg 
Zopiclon* 5 timer 7,5 mg
     
Angst og uro    
Alprazolam 12 timer  Kørekort kan ikke anbefales
Bromazepam 15 timer  Kørekort kan ikke anbefales
Chlordiazepoxid 72 timer Kørekort kan ikke anbefales
Clobazam 40 timer  Kørekort kan ikke anbefales
Diazepam 72 timer  Kørekort kan ikke anbefales
Lorazepam 12 timer  Kørekort kan ikke anbefales
Oxazepam*    10 timer 30 mg
Clonazepam2) 40 timer  Kørekort kan ikke anbefales* Rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste med forbehold i særlige tilfælde. De øvrige præparater anbefales ikke.