BØRNEVACCINATIONER


Det danske børnevaccinationsprogram pr. 1/4 2008

Alder og vaccination mod:

3 mdr.
difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og pneumokok-1

5 mdr. + Børneundersøgelse
difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og pneumokok-2

12 mdr. + Børneundersøgelse
difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og pneumokok-3

15 mdr.
MFR 1

4 år + Børneundersøgelse
MFR 2 (pr. 1. april 2008)

5 år + Børneundersøgelse
difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination

12 år

Piger: HPV vaccination - se nedenfor


Information om vaccinerne:
MFR-vaccination (paraplyvaccination)

Alle børn tilbydes vaccination, når de er 15 måneder, og når de er 4 år. (gælder fra 1/4 2008, ældre børn vaccineres som tidligere i 12-års-alderen)

Formålet med vaccinationen er at udrydde mæslinger, fåresyge og røde hunde, fordi disse sygdomme i enkelte tilfælde udvikler sig meget alvorligt.

Hver gang 100.000 børn har haft mæslinger, dør der 10 børn og 40 får hjernebetændelse, heraf halvdelen med varige mén.

Fåresyge kan medføre meningitis og høretab. Dertil kommer, at den hos voksne mænd kan medføre en betændelse i testiklerne, som måske kan resultere i nedsat evne til at få børn.

Røde hunde er især farlige for fosteret. Sygdommen er stadig ikke udryddet. Der smittes fortsat gravide, som må have abort.


Sådan virker MFR-vaccinationen:
Vaccinen indeholder levende, men svækkede virus. Barnet kan efter vaccinationen få nogle symptomer, der i mild form minder om sygdommene.

Barnets forsvar mod sygdom bliver ikke svækket af MFR-vaccinationen.

Alvorlige komplikationer ved vaccinationen er sjældne. Meget sjældnere end ved selve sygdommene.

Barnet får ikke bivirkninger af de dele af vaccinen, som det i forvejen har antistoffer imod.

Enkelte danner ikke antistoffer mod alle tre sygdomme. Derfor er det nødvendigt at vaccinere 2 gange.

Selv om man tror, at barnet har haft alle tre sygdomme, er det ikke altid rigtigt.
 

Sådan virker pneumokok-vaccinationen:


Efter indførelsen af Hib.vaccinationen i 1993 er den hyppigste årsag til meningitis (hjernehindebetændelse) meningokokbakterien og pneumokokbakterien. Hos børn er risikoen for alvorlig sygdom størst, når de er under 2 år.

Pneumokok-sygdom ses hyppigt som akut mellemøre-, bihule- samt lungebetændelse. De alvorligste former ses, når bakterien spredes i blodbanen og giver anledning til blodforgiftning og meningitis.

Børn over 4 år har meget lille risiko for at få alvorlig pneumokok-sygdom. Før vaccinen blev indført, forekom der årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre tilfælde af pnumokok-sygdom hos børn under 2 år.

Det forventes, at vaccinationen mod pneumokokker kan forebygge omkring 50 tilfælde af alvorlig sygdom samt 1 dødsfald om året. Da smittespredningen nedsættes forventes det, at man yderligere kan forebygge 150 tilfælde af alvorlig sygdom og 30 dødsfald - især hos ældre mennesker.

Der er ikke mange bivirkninger til vaccinen, men op til halvdelen af børnene kan få feber, og det er almindeligt med rødme og hævelse svarende til vaccinationsstedet. Overfølsomheds-reaktioner er sjældne.


HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Vaccinationen forebygger livmoderhalskræft og skal gerne gives inden den seksuelle debut.

Vaccinen beskytter mod 7 typer HPV (16,18,31,33,45,52 og 58) som er ansvarlig for op mod 90% af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Desuden beskytter vaccinen mod 2 typer af HPV (6 og 11) som er ansvarlig for op mod 90% af kønsvorter. 

Vaccinationen skal gives 2 gange hvis pigen er under 15 år ved første vaccination. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder og skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes skal der gives 3 vaccinationer. Piger der er 15 år eller derover inden vaccinationsstart skal have 3 doser, måned 0, 2 og 6. Vaccinationen gives hos den praktiserende læge.

Der gives ikke tilskud til HPV-vaccine for piger, der ikke er omfattet af vaccinationsprogrammet.